پیش بینی محمد صدر از احتمال تصویب اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص/تصویب نکردن اف‌ای‌تی‌اف کمک به ترامپ است/پاسخ دولت به سوالات مجمع قوی استپیش بینی محمد صدر از احتمال تصویب اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص/تصویب نکردن اف‌ای‌تی‌اف کمک به ترامپ است/پاسخ دولت به سوالات مجمع قوی است – دنیای اقتصاد
شهرخبر

هاست ایران


Source link