دکتر جلیلی: اروپا و آمریکا برای فشار به ایران تقسیم کار کرده‌اند/ مکرون پس از ملاقات با وزیرامورخارجه ما در فرانسه از ترامپ تشکر کرد که فشارهایش جواب داده است

دکتر جلیلی: اروپا و آمریکا برای فشار به ایران تقسیم کار کرده‌اند/ مکرون پس از ملاقات با وزیرامورخارجه ما در فرانسه از ترامپ تشکر کرد که فشارهایش جواب داده است – خبرگزاری دانشجو […]