برخی به‌جای شعار جوانگرایی بگویند با تداوم تفکر میانه‌رو و اصلاحات، مخالف هستند/ جوانگرایی فقط در ایام انتخابات مورد استفاده قرار می‌گیرد

برخی به‌جای شعار جوانگرایی بگویند با تداوم تفکر میانه‌رو و اصلاحات، مخالف هستند/ جوانگرایی فقط در ایام انتخابات مورد استفاده قرار می‌گیرد – خبرگزاری برنا […]